Ställningsbyggnation Vi bygger ställningar för alla behov. Industriställningar, ställningar för ny- och ombygg- nader, hängställningar, läktare, scener, förrådstält, arbetstält och väderskydd. Inga jobb är för stora - inga för små!   Tunga lyft Vi förfogar över en mindre armada av lastare, hjullastare, teleskoplastare och tunglastare. Vi tar oss an olika transportbehov. Båtman, sjötransporter Våra utbildade båtsmän sköter industrihamnarnas säkerhet. Vi kör personal, lots, kemikalie- prover, proviant, maskindelar och annat gods.  Egen hamn Vår egen hamn är ISPS- klassad och tar emot process- utrustning och stora maskin- delar för nybyggnation och underhåll av ortens petrokemiska industri. Ställningsbyggnation Kontakt Stenungsunds Hamntjänst Talludden 1 444 31 STENUNGSUND tel 0303-88 515 fax 0303-84 508 kontoret@hamntjanst.se Ekonomi Bankgiro 846-0297 Org-nummer  556437-3867 Postgiro 87 32 56-2   Vi har kollektivavtal med Byggnads och Transport! Vi sponsrar Tjörn Runt och Kemins dag Se flera bilder på fina ställningar under rubriken "Bilder" Aktuellt Vi byggde bro för triathlon-SM!