Vi samarbetar med Marinetraffic.com i Grekland och Siitech.com i Canada. Vi utväxlar AIS-data som vi tar emot på VHF vid vår mottagningsstation i Stenungsund. På så sätt får vi god framförhållning inför väntade fartyg. Om man klickar här, hittar man våra egna AIS-data Här finns Marinetraffic Här finns Siitech   På sjöfartsverkets websida kan man få information om aktuella lotsuppdrag. Klicka här.