Hösten 2005 renoverade Hydro Polymers ett av sina processtorn. Vi byggde en 40 m hög ställning med rejäla avlastningsplan på 5 olika nivåer. Från Ramirent hyrde vi in en hiss av typen CH 9/30. Hissen kunde inte stagas i tornet, varför Ramirent byggde den helt fristående. Hissmasten fästes i en Liebherr kranmast  med 40 ton motvikter på bottenkrysset! Resultatet blev en säker ställning med bekvämt tillträde. Det behövdes en spalt på 40 cm för att torn och hiss skulle kunna röra sig oberoende av varandra vid hård vind. Mitt i känslig processindustri - stor ställning, hög hiss och kranmast med motvikter. Allt monterat och demonterat på ett säkert sätt och med stor hänsyn till beställarens säkerhetsföreskrifter.