Vi assisterar i industri- hamnarna med slang- och brandvakter. Dessutom sköter vi förtöjning av båtarna. Specialutbildad personal med kompetens för kemikaliehantering finns på plats dygnet runt - redo att agera om något skulle hända. Till vänster bilder från Havden och Vattenfall.