Systematiskt arbetsmiljöarbete Myndigheterna ställer numera högre krav på firmorna än tidigare vad gäller förbättringar av arbetsmiljön. Nu skall mera planeras och sättas på pränt än förut. Hamntjänst har sedan länge jobbat just på detta sätt. Vi bokför noggrant sjukskrivningar och arbetsolyckor samt tillbud så att man genom att studera de årliga sammanfattningarna snabbt kan få en överblick av hälsoläget. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kräver noggrann arbetsberedning och planering av jobben. En delegering av arbetsuppgifter, vad gäller skydd och arbetsmiljö till de personer som fungerar som arbetsledare, har gjorts. Vi upprättar årligen en lista på de risker vi vill åtgärda/bygga bort.