Stenungsunds Hamntjänst AB

Byggnadsställningar

Stenungsunds Hamntjänst AB

Byggnadsställningar

Vi bygger ställningar för nybbygnad och reparationsarbeten. Vi använder Pluseight systemställning, det bästa och starkaste som finns på marknaden

Säker, snabb och varsamt

Ingen byggarbetsplats är den andra lik. Förutsättningarna skiftar från arbetsställe till arbetsställe. Det gäller alltid att montera en ställning helt efter kundens önskemål, men också efter lagar och bestämmelser.

Här en bild på Trollhättans kyrka. Här gäller det att varsamt och respektfullt få upp ställningen. Skador på byggnadsdelar måste undvikas till varje pris – här kan ju vissa detaljer vara hundratals år gamla och fullständigt oersättbara. Under väderskyddstaket har byggnadsarbetare en fullständigt regnsäker, vindskyddad och ergonomiskt korrekt arbetsplats.

Byggnadsställningar

Specialkonstruktioner

Specialkonstruktioner har blivit vårt signum. Gångbroar, hängställningar, läktare, skyltställ och scener – det mesta går att förverkliga med en kombination av erfarenhet, utbildad personal och bra material

Gångbro med 17 m spännvidd
Konsortiet Lilla Bommen Tunnel hörde av sig till oss och undrade om vi kunde bygga en provisorisk gångbro över två fyrfiliga vägar i Göteborgs centrum. Efter att ha räknat och ritat på diverse fackverkskonstruktioner med rör och kopplingar, bestämde vi oss för att satsa på Plusåttas egen fackverksbalk FVB 250. Denna balk har använts på flera jobb i Danmark men är ovanlig här i Sverige. Balkdelarna skruvades ihop till två 17,5 m långa och 2,5 m breda broar som därefter lyftes på plats med kran. Resultatet ser man på bilderna. Två trapptorn och ett mittstöd förenas av de två broarna och medger en säker överfart för byggjobbarna under det närmaste året.

Byggnadsställningar

Väderskydd

Väderskydd blir allt vanligare. Vi monterar stora som små väderskydd. Vare sig det gäller Marstrands fästning eller en villa – vi förvandlar ett utsatt objekt till en perfekt arbetsplats!

 

Väderskydd – framtiden är redan idag
Vi bygger små och stora väderskydd. Vi täcker in allt från en liten byggnadsdel till ett helt hus. T.o.m. Marstrands fästning har vi fått täcka in. Vi använder en kombination av aluminiumfackverk, Plusåttas takbalkar och armerad plast för att skapa ett tätt väderskydd. Innanför detta kan man arbeta helt torrt och vindskyddat.Arbetsmiljön blir bättre och resultatet blir bättre.