Stenungsunds Hamntjänst AB

Hamn

Hamn

Stenungsunds Hamntjänst AB

Vi assisterar i industrihamnarna med slang- och brandvakter. Dessutom sköter vi förtöjning av båtarna. Specialutbildad personal med kompetens för kemikaliehantering finns på plats dygnet runt – redo att agera om något skulle hända. Till vänster Aurora Navigator – en trogen gäst i Stenungsund.

 

Vår hamn

Hamn

Hamnen är ISPS-klassad, har en 75 meter lång kaj och 6 m djup. Goda avställningsytor och goda kommunikationer. Här är hamnen – Aktuell djupkarta – Klicka!

Båtar för varje behov!

Hamn

Vi har fartyg för alla ändamål

 • För alla väder
 • Snabbgående
 • Bogserande
 • Isbrytande
 • Arbetsbåtar
 • Förtöjningsbåtar
 • Trossbåtar

AIS – säkert och bekvämt till sjöss

Hamn

Vi har varit pionjärer inom AIS-teknologin i Sverige. Idag tar vi emot signaler från två avlyssningsstationer, en på Talludden, Stenungsund och en i Myggenäs, Tjörn. AIS-informationen reläas till världens defacto-standard, MarineTraffic 

Pråmar och specialfartyg

Hamn

 • Pråmar i olika storlekar
 • Mudderverk
 • Flottar
 • Plattformar