För att beställaren skulle kunna genomföra SM i triatlon på ett trafiksäkert sätt, byggde vi en bro 4,5 m över en hårt trafikerad väg. Två ramper, 2,5 m breda, med en lutning på 1:3,5 anslöt till brodelen.